ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο προεγχειρητικός έλεγχος του αναπνευστικού συστήματος περιλαμβάνει τη λήψη αναλυτικού ιστορικού, τη κλινική εξέταση, την ακτινογραφία θώρακος, τα αέρια αρτηριακού αίματος, το λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων με σπιρομέτρηση.

Η σπιρομέτρηση με μέτρηση της FEV1 (παριστά τον δυναμικά εκπνεόμενο όγκο αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο) και FVC (δυναμική ζωτική χωρητικότητα) περιλαμβάνεται στο βασικό προεγχειρητικό έλεγχο. Δείκτες επαρκούς λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος θεωρούνται τιμές FEV1>50% της προβλεπόμενης ή FEV1>2L. Μια FEV1<1200ml υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Οι πνευμονικές επιπλοκές είναι σημαντική αιτία αύξησης της νοσηρότητας και θνητότητας μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι σημαντικότερες επιπλοκές θεωρούνται οι λοιμώξεις και η ατελεκτασία, μπορεί δε να οδηγήσουν σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι επεμβάσεις θώρακα και άνω κοιλίας έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης επιπλοκών. Έτσι πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση και βάσει οδηγιών κρίνεται απαραίτητος ο προεγχειρητικός έλεγχος του αναπνευστικού συστήματος.