ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

Είναι μία εξέταση που δεν απαιτεί νοσηλεία, σχεδόν ακίνδυνη, ανώδυνη και μικρής διάρκειας. Η προετοιμασία περιλαμβάνει ψεκασμό με τοπικό αναισθητικό στη ρινική και στοματική κοιλότητα και ήπια νάρκωση (μέθη).

Η είσοδος του βρογχοσκοπίου γίνεται από τη ρινική κοιλότητα ή και από το στόμα. Με τη βρογχοσκόπηση επισκοπούμε το λάρυγγα, την τραχεία και τους βρόγχους.

 

Η βρογχοσκόπηση απαιτείται στην αφαίρεση ξένου σώματος, την λήψη δειγμάτων από τη βλάβη προς εξέταση, έλεγχο αιμορραγίας και σε ειδικές περιπτώσεις επεμβατική βρογχοσκόπηση που μας δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης μεγάλου φάσματος παθήσεων και καταστάσεων όπως η τοποθέτηση βαλβίδων εμφυσήματος για τη θεραπεία του εμφυσήματος και άλλες.

Το ιατρείο συνεργάζεται με εξειδικευμενα δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά κέντρα.