ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΠ

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια πάθηση που οφείλεται σε χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών. Ως πιο συχνή αιτία εμφανίζεται η εισπνοή τοξικών σωματιδίων ή αερίων, με σημαντικότερα αυτά του καπνού από το τσιγάρο. Συμπτώματα, όπως η δύσπνοια, ο βήχας κυρίως παραγωγικός με αποβολή βλέννης (φλεγμάτων) και η κόπωση (αίσθηση πραγματικής κούρασης), σταδιακά επιδεινώνονται και μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής.

 

Η ΧΑΠ εκδηλώνεται ως μόνιμη απόφραξη της ροής αέρα στους πνεύμονες και αλλαγής της αρχιτεκτονικής των αεραγωγών (εμφύσημα), η οποία και επιδεινώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης επικίνδυνης ισχαιμικής καρδιακής ή εγκεφαλικής νόσου ή ακόμα και κατάθλιψης. Παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις, μπορεί όμως να προληφθεί και να θεραπευθεί.

Μελέτες αναφέρουν ότι πολλοί από αυτούς που καπνίζουν ή που έχουν καπνίσει στο παρελθόν πάσχουν από τη νόσο. Ένας λοιπόν νυν ή τέως καπνιστής πρέπει να συμβουλευτεί τον ειδικό πνευμονολόγο ο οποίος θα διαγνώσει την ΧΑΠ βασιζόμενος στο ιστορικό του καπνιστή αλλά και στην πλέον διαγνωστική για την νόσο εξέταση την σπιρομέτρηση.

 

Πέραν της σπιρομέτρησης στην διαγνωση και αντιμετωπιση της ΧΑΠ στο ιατρείο πραγματοποιείται

1) έλεγχος της ανταλλαγής των αναπνευστικών αερίων με τη χρήση φορητού αναλυτή αερίων αίματος ενισχύοντας την θεραπευτική στρατηγική, ελέγχοντας την νόσο

 

2) Δοκιμασία Κόπωσης ή Δοκιμασία βάδισης έξι λεπτών (6 minute walk test-6ΜWT) για την αξιολόγηση της αντοχής στην άσκηση ασθενών με ΧΑΠ

 

3) εκπαίδευση σωστής χρήσης της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.