ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

 

Σπιρομέτρηση

 

Σπιρομέτρηση ενηλίκων και παιδιών, με ειδικά σπιρομετρικά προγράμματα για παιδιά ηλικίας από 4 ετών, με τη χρήση ενός γραφικού κινουμένου σχεδίου που ενθουσιάζει το μικρό ασθενή, εκεί που η ιατρική πράξη γίνεται παιχνίδι.

Η σπιρομέτρηση είναι η εξέταση που καταγράφει τον όγκο του αέρα που εκπνέει ή εισπνέει ο εξεταζόμενος, σε σχέση με το χρόνο. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση των πνευμόνων και γίνεται με ένα όργανο το οποίο ονομάζεται σπιρόμετρο. Είναι η εργαστηριακή εξέταση με την οποία αξιολογούμε κατά πόσο ο αέρας που υπάρχει στους πνεύμονες έχει ανεμπόδιστη ροή.
Συγκεκριμένα η σπιρομέτρηση μετράει τον όγκο του αέρα που μπορεί να εκπνεύσει, μετά από μία μέγιστη εισπνευστική προσπάθεια, ο εξεταζόμενος αλλά και την ταχύτητα με την οποία τον εκπέμπει, δηλαδή τη ροή. Η καμπύλη ροής-όγκου που δημιουργείται αξιολογείται από τον ειδικό πνευμονολόγο.
Γενικά είναι η πιο χρήσιμη διαγνωστική εξέταση για παθήσεις όπως το Άσθμα και η ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) καθώς και άλλα αποφρακτικά ή περιοριστικά σύνδρομα (π.χ Πνευμονική Ίνωση). Με την σπιρομέτρηση μπορούμε να διαγνώσουμε τα παραπάνω νοσήματα στα αρχικά τους στάδια και να χορηγήσουμε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ανακόπτοντας έτσι πιθανή επιδείνωση αυτών των παθήσεων. Πρόκειται για μία απλή, σύντομη και μη επεμβατική εξέταση η οποία διενεργείται είτε εντός του ιατρείου είτε και κατ’οίκον όπου απαιτείται και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραγόντων σχετικά με την λειτουργία των πνευμόνων και γενικότερα του αναπνευστικού συστήματος. Για τη εξέταση θα χρειασθεί να καταγραφεί πρώτα το ύψος και το βάρος σας ώστε οι προσωπικές σας μετρήσεις να μπορούν να συγκριθούν με τις προβλεπόμενες μέσες τιμές για ένα άτομο με το ίδιο φύλο ύψος και βάρος. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, η σπιρομέτρηση πρέπει να επαναληφθεί 2 με 3 φορές και να επιλεχθούν μόνο οι καλύτερες μετρήσεις από τις συνολικές προσπάθειες. Σε απαιτούμενες καταστάσεις γίνεται επανάληψη της σπιρομέτρησης μετά από βρογχοδιαστολή (έλεγχος αναστρεψιμότητας). Για την εξέταση, χορηγείται στον ασθενή βρογχοδιασταλτική φαρμακευτική αγωγή μέσω εισπνοής ή νεφελοποίησης και επαναλαμβάνεται η σπιρομέτρηση. Ο στόχος της δοκιμασίας είναι να ελεγχθεί κατά πόσον οι αεραγωγοί (βρόγχοι) ανταποκρίνονται (μεγαλώνουν σε διάμετρο) στην χορηγούμενη αγωγή. Τυπικά σημαντικές αποκρίσεις παρατηρούνται σε αποφρακτικές πνευμονοπάθειες και κυριώς στο άσθμα. Ωστόσο και άλλες παθήσεις όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή οι βρογχεκτασίες μπορεί να εκδηλώσουν σημαντικού βαθμού ανταπόκριση στη βρογχοδιαστολή. 

Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα μέτρησης της μέγιστης εκπνευστικής ταχύτητας ροής (PEFR) με ειδική συσκευή για ενήλικες και παιδιά στο σπίτι.

Μέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO)

Η εξειδικευμένη αυτή εξέταση αφορά ενήλικες και ειδικά παιδιά που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την σπιρομέτρηση, για την διάγνωση και παρακολούθηση της φλεγμονής των αεραγωγών στο Άσθμα (αλλεργικό/ατοπικό άσθμα) αλλά και την ΧΑΠ.

Το εκπνεόμενο μονοξειδίου του αζώτου (NO) που μετράμε παράγεται από φλεγμονώδη κύτταρα των αεραγωγών. Σε φλεγμονώδεις παθήσεις όπως το άσθμα η παραγωγή του NO αυξάνεται σημαντικά με αποτέλεσμα η μέτρησή του κατά την εκπνοή να αποτελεί μία έμμεση εικόνα της παρουσίας ή όχι φλεγμονής αλλά και της βαρύτητάς της.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μέτρησης του εκπνεόμενου NO σε σχέση με άλλες μεθόδους διάγνωσης του άσθματος

Φαίνεται να υπερέχει των συμβατικών μεθόδων διάγνωσης του άσθματος διότι

* στηρίζεται σε απλή διαδικασία (αρκεί μία εκπνοή διάρκειας 10 ή 12 δευτερολέπτων), * βοηθά στην ταυτοποίηση του ασθματικού φαινοτύπου,    * συμβάλλει στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης του ασθενή στη θεραπεία.

Επομένως, ο πνευμονολόγος έχει ένα σημαντικό «εργαλείο» για να εκτιμήσει το όφελος από τη χορήγηση αντιφλεγμονωδών παραγόντων, όπως είναι τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Μάλιστα, μπορεί πλέον ο ειδικός ιατρός να προσδιορίσει τη δόση των εισπνεόμενων φαρμάκων που χρειάζεται κάθε ασθενής και να αποφασίσει με ασφάλεια τη συνέχιση,τη μείωση ή τη διακοπή της θεραπείας.

Μέτρηση του εκπνεόμενου NO θα πρέπει να γίνει στα άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα που θέτουν την υποψία άσθματος και στους ασθματικούς ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπευτική αγωγή που λαμβάνουν.

Ιδιαίτερη αξία έχει η μέτρηση του εκπνεόμενου NO στα παιδιά. Η διάγνωση του παιδικού άσθματος και η χορήγηση της ενδεδειγμένης θεραπείας εξασφαλίζεται πλέον με τη μέτρηση του NO κατά την εκπνοή του παιδιού.

ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Στο ιατρείο είτε κατ’οίκον πραγματοποιείται λήψη και άμεση μέτρηση των αερίων αρτηριακού αίματος με τη χρήση φορητού αναλυτή αερίων αίματος τελευταίας τεχνολογίας με άμεση λήψη αποτελεσμάτων εντός 2 λεπτών. Συγκεκριμένα μετράται το pH του αρτηριακού αίματος, το αρτηριακό οξυγόνο (PO2), το διοξείδιο του άνθρακα (PCO2), ο αρτηριακός κορεσμός του οξυγόνου (SO2), τα διττανθρακικά (HCO3) του αρτηριακού αίματος, η περίσσεια της βάσης (BE) όπου διαταραχή αυτών μπορεί να υποδεικνύει βλάβη στους πνεύμονες, την καρδιά, τα νεφρά ή ακόμη και στον εγκέφαλο συμβάλλοντας ουσιαστικά στην διάγνωση. Αποτελεί βασικό έλεγχο σε χρόνια πάσχοντες και οξείες παθολογικές καταστάσεις. Παράλληλα ειδικά κίτ συμπεριλαμβάνουν την μέτρηση ηλεκτρολυτών όπως Na(νάτριο), K(κάλιο), Ca(ασβέστιο) καθώς και Hct (αιματοκρίτη) και Hb(αιμοσφαιρίνης), GLU (γλυκόζης αίματος) αποτελέσματα συμβατά με αυτά των εργαστηρίων. Έτσι συμβάλλουμε και ενισχύουμε την διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων.

 

 

ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

Πρόκειται για μια απλή εξέταση κατά την οποία μετράμε τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης του αίματος σε οξυγόνο, δηλαδή το πόσο οξυγόνο υπάρχει στο αίμα μας. Η εξέταση γίνεται με την βοήθεια του παλμικού οξύμετρου, ενός αισθητήρα που τοποθετείται σε ένα από τα δάκτυλα του χεριού μας.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Στο Ιατρείο μας δίδεται η δυνατότητα νυχτερινής οξυμετρίας κατ’ οίκον. Αποτελεί απαραίτητο κλινικό στοιχείο για την διάγνωση των διαταραχών του ύπνου, συνδρόμου υπνικής άπνοιας στον ύπνο, και την ανάγκη για τον περαιτέρω έλεγχο για πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου καθώς επίσης και στην εκτίμηση καρδιολογικών νοσημάτων. Η διαδικασία είναι απλή, γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναίμακτα και με μεγάλη ακρίβεια μέσω της μεθόδου της παλμικής οξυμετρίας (SpO2). Μέσω ενός μαλακού αισθητήρα δακτύλου επιφέροντας την ελάχιστη ενόχληση στον εξεταζόμενο η κυρίως συσκευή καταγράφει καθ’ όλη τη διάρκεια του ύπνου τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα καθώς και την καρδιακή συχνότητα. Μετά τη μεταφορά των δεδομένων στον υπολογιστή γίνεται αυτόματα η ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε αριθμητική μορφή και γραφικές παραστάσεις. 

 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ / ΒΑΔΙΣΗΣ 6 ΛΕΠΤΩΝ  

Η δοκιμασία κόπωσης ή δοκιμασία βάδισης έξι λεπτών (6 minute walk test-6ΜWT) πραγματοποιείται κυρίως σε ασθενείς με υποψία αποφρακτικού συνδρόμου ή διαγνωσμένη ΧΑΠ. Είναι μια απλή δοκιμασία όπου ο ασθενής περπατά για 6 λεπτά κι εμείς παρακολουθούμε τους σφυγμούς του, τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα του και την απόσταση που περπάτησε. Ο αρχικός στόχος σχετικά με την δοκιμασία είναι η αξιολόγηση της αντοχής στην άσκηση ασθενών με ΧΑΠ, αναπνευστικές παθήσεις ή καρδιοπάθεια και της απόδοσης της θεραπευτικής αγωγής, την ανάγκη για χορήγηση οξυγονοθεραπείας και την εκτίμηση της βαρύτητας μιας παθολογικής κατάστασης. 

 

Πλήρης έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας στο σπίτι

Το ιατρείο μας καλύπτει τις ανάγκες όπου απαιτείται για πλήρη έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας στο σπίτι.