ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ Είναι μία εξέταση που δεν απαιτεί νοσηλεία, σχεδόν ακίνδυνη, ανώδυνη και μικρής διάρκειας. Η προετοιμασία περιλαμβάνει ψεκασμό με τοπικό αναισθητικό στη ρινική και στοματική κοιλότητα και ήπια νάρκωση (μέθη). Η είσοδος του βρογχοσκοπίου γίνεται από τη...

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

    ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο προεγχειρητικός έλεγχος του αναπνευστικού συστήματος περιλαμβάνει τη λήψη αναλυτικού ιστορικού, τη κλινική εξέταση, την ακτινογραφία θώρακος, τα αέρια αρτηριακού αίματος, το λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων με...

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Στο ιατρείο πραγματοποείται δερματική αντίδραση Mantoux.Χορηγείται ενδοδερμικά μικρή ποσότητα διαλύματος φυματίνης. Η φυματίνη (tuberculin) είναι το πρωτεϊνικό τμήμα του βακίλλου της φυματίωσης (φυματινοπρωτεΐνη).Αν έχει προηγηθεί μόλυνση με το...

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Στη χώρα μας υπάρχει οργανωμένη δυνατότητα βοήθειας στο καπνιστή που θέλει να κόψει το κάπνισμα. Αυτό μπορεί να γίνει με επιτυχία μέσα από το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος.Η επιτυχία εξαρτάται από το κατά πόσο θα ενταχθείτε σε ένα...

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ)Άπνοια ή υπόπνοια στον ύπνο σημαίνει μερική ή πλήρη διακοπή της αναπνοής για μερικά δευτερόλεπτα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας πάσχει από το Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο...