ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΜΑ. Το άσθμα είναι μια ετερογενής νόσος που συνήθως χαρακτηρίζεται από την παρουσία χρόνιας φλεγμονής των αεραγωγών που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες και καθορίζεται από την συνύπαρξη περιορισμού της εκπνευστικής ροής...