ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Στη χώρα μας υπάρχει οργανωμένη δυνατότητα βοήθειας στο καπνιστή που θέλει να κόψει το κάπνισμα. Αυτό μπορεί να γίνει με επιτυχία μέσα από το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος.Η επιτυχία εξαρτάται από το κατά πόσο θα ενταχθείτε σε ένα...