ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

    ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο προεγχειρητικός έλεγχος του αναπνευστικού συστήματος περιλαμβάνει τη λήψη αναλυτικού ιστορικού, τη κλινική εξέταση, την ακτινογραφία θώρακος, τα αέρια αρτηριακού αίματος, το λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων με...